2015-01-07

Maliye Tezli Yüksek Lisans Seminer Sunumları- Rasim Bilen

Seminer Konusu: SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Tarih: 08.01.2015

Saat: 11:00

Danışman Prof. Dr. Abdülkadir IŞIK

-Sevgi Mamuk

Seminer Konusu: EĞİTİM HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarih: 15.01.2015 
 
Saat:14:00
 
Danışman: Doç. Dr. Sinan SARISOY
 
-Cumhur Cayhan
 
Seminer Konusu: VERGİ MÜKELLEFLERİ
 
Tarih: 19.01.2015
 
Saat:15:30
 
- Ferhat Engin Kurular
 
Tarih: 19.01.2015
 
Saat:14:30
 
Danışman: Prof. Dr. Abdülkadir IŞIK 
 
-Mehmet Ağbal
 
Seminer Konusu: ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ VE TÜRKİYE'NİN DURUMU
 
Tarih: 22.01.2015
 
Saat: 13:30
 
-Tayfun Aktaş
 
Seminer Konusu: TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE UZLAŞMA MÜESSESESİ
 
Tarih: 22.01.2015
 
Saat: 14:30