2015-06-01

Mustafa Özden'in Seminer Sunumu Hk.Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hayriye IŞIK

Seminer Konusu:  Amme Alacaklılarında Rüçhan Hakkı

Seminer Tarihi: 01/07/2015

Seminer Saati: 13:30

Sunum Yeri: Öğretim Görevlisi Odas